اونــــــــــــــی کــــــــــه فکر فرداشـــــــــه

زندگی دو نیمه داره نیمه اول در انتظار نیمه دوم نیمه دوم در حسرت نیمه اول

پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394
تنهاییم

تنهاییم عمیق است

دیگر دست هیچکس به آن نمیرسد!!

که بخواهد

ازتنهایی دوم آورد...

پنجشنبه 3 ارديبهشت 1394

در یک کلام باید به بعضیــا گفت:

ســـقف آرزوهای شما،کــف خاطرات ماس

آره اینجوریاس

پنجشنبه 3 ارديبهشت 1394
رفیق مجـــــــــــــــــازی

به سـلـامتــے اوטּ رفــــيقے کہ مــــجازيـہ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

امـــــــــّــا

يـہ جورے واســــت سنـگ صـــــبوره

کہ هیـــچ کـدوم از رفيــــقاے واقـعـيت

بـہ گَـــــــرد پاش نمـــــيرسـטּ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394
I LOVE YOU
مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
یادش بخیر دوسش داشتم
يکشنبه 16 فروردين 1394
......

قرار نیست من طوری زندگی کنم که دنیا دوس داره

خب طبعا قرار هم نیس که دنیا همانطور بچرخه که من دوس دارم

يکشنبه 16 فروردين 1394
پــــــــــــــــــرواز

گاهی در لحظه سوقط

فرصت پرواز هم هست

انتخاب با ماست

جمعه 29 اسفند 1393
هوس کرده ام
هــوس کــرده ام


کـــه تـــو بـاشـــی


مـــن بـــاشـم


و هیچـکـس نبـاشـــد


آنگـــاه


داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ


و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ


بیـــرون بکشـــم


بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ


و نیسـتـــی ...

جمعه 29 اسفند 1393
توروتــــو را مثــل ِ قـانـــون ؛

کســی رعــایـتـــ نمـــی کـُـنـــد...

چــرا غمگیـنـی دلـــم؟

تـــــو را بــرای ِ شکســتـن سـرشتــه انـــد...